THAI HIRAKAWA CO.LTD

ผู้ผลิตและจำหน่าย MP BOILER เครื่องกำเนิดไอน้ำหม้อไอน้ำ | บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด

บอยเลอร์คืออะไร ?            บอยเลอร์ คือ เครื่องผลิตไอน้ำหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  ได้แก่ แบบลูกหมู  แบบหม้อน้ำเรือ แบบหม้อน้ำรถไฟ และแบบหม้อน้ำสำเร็จรูปขนาดของบอยเลอร์มีลักษณะโดยทั่วไป เป็นแบบภาชนะฝาปิด ซึ่งผลิตได้จากวัสดุที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปเครื่องผลิตไอน้ำจำเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสำนักงาน โรงงานผลิตต่างๆ เรือ โรงไฟฟ้า เป็นต้น            ในปัจจุบันบอยเลอร์จึงมีความสำคัญอย่างมากในงานอุตสาหกรรมและยังเป็นตัวช่วยในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีและการนำมาใช้ในงานควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานของบอยเลอร์ บอยเลอร์นั้นสามารถแบ่งได้หลายชนิดโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ซึ่งตัวอย่างของเกณฑ์ในการแบ่งประเภทบอยเลอร์มีดังต่อไปนี้ 1. แบ่งตามการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ ได้แก่แกนแนวตั้งและแกนแนวนอน 2. แบ่งตามลักษณะการการถ่ายเทความร้อน ได้แก่บอยเลอร์แบบท่อไฟและแบบท่อน้ำ 3. แบ่งตามตำแหน่งของเตา ได้แก่บอยเลอร์ที่เตาอยู่นอกเปลือกหม้อไอน้ำและเตาอยู่ภายในเปลือกหม้อไอน้ำ 4. แบ่งตามความดัน ได้แก่ความดันสูงและความดันต่ำ 5. แบ่งตามการไหลเวียนของน้ำ ได้แก่การไหลเวียนแบบธรรมชาติและการไหลเวียนแบบบังคับ 6. แบ่งตามการติดตั้งของหม้อไอน้ำ ได้แก่บอยเลอร์แบบเคลื่อนที่ได้และบอยเลอร์แบบติดตั้งกับที่ 7. แบ่งตามประเภทของเชื้อเพลิง ได้แก่บอยเลอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และแก๊ส หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ รุ่น …