THAI CHAI VALVE CO.LTD.

บอลวาล์ว คืออะไร | บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด

บอลวาล์วมีความสำคํญอย่างไร ?         บอลวาล์ว คือ วาล์วที่มีตัวเปิดปิด ลักษณะทรงกลมและได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์วเป็นที่นิยมใช้ในส่วนของการควบคุมการเปิด-ปิด ของเหลวบอลวาลว์จะมีรูปทรงคล้ายกับลูกบอลมีรูตรงกลางเพื่อเป็นตัวปิดกั้นการไหลของเหลวต่าง ๆ บอลวาล์วมีความคงทนและมีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละงาน ส่วนประสำคัญ ๆ ของ บอลวาล์ว มีดังนี้ 1. ตัววาล์ว 2. ฝาปิดตัววาล์ว 3. แกน เป็นส่วนที่ยึดระหว่างด้ามจับ 4. บอล เป็นส่วนของเปิด-ปิดน้ำ 5. ด้ามจับ 6. น๊อตยึดด้ามจับ 7. แหวนรองน๊อตยึดด้ามจับ 8. ตัวกั้นระหว่างบอลกับตัววาล์ว 9. แหวนรองแกนวาล์ว บอลวาล์ว สามารถแยกออกได้เป็น 4 ชนิดหลักๆ เช่น 1. แบบชึ้นเดียว 2. แบบสามชิ้น 3. แบบสองชิ้น 4.แบบแยกส่วน บอลวาล์วสแตนเลส 316 แบบเกลียว บอลวาล์วสแตนเลส 304 ทีพอร์ทหรือแอลพอร์ท …

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม 

วาล์วประตูน้ำ ทำหน้าที่อะไร ?         วาล์วประตูน้ำ หรือ เกทวาล์ว คือวาล์ที่ทำหน้าที่เปิด หรือ ปิด ของไหล ของเหลว ผ่านไปตามไลน์ โดยการใช้งานควรจะเปิดหรือปิดให้สุด เกทวาล์วทุกตัวออกแบบมาเพื่อเป็นวาล์วตัดตอน (Isolating Valve) วาล์วประตูน้ำ เหล็กหล่อ JIS 10K หน้าแปลน non-rising stem วาล์วประตูน้ำ สแตนเลส 316 เกลียว บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด         ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว วาล์วประตูน้ำ วาล์วประตู โกลบวาล์ว สวิงเช็ควาล์ว วายสแตนเนอร์ วาล์วปรับอัตราการไหล วาล์วเปิดปิดด้วยลม วาล์วเปิดปิดด้วยไฟฟ้า สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและวัสดุ ซึ่งวาล์วพวกนี้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เคมี โรงไฟฟ้า …