SHING CHEONG REFRIGERATION (THAILAND) CO.LTD.

คอยล์เย็นสแตนเลส คืออะไร โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.

นำเข้าและจำหน่ายคอยล์​เย็น​สแตนเลสเหมาะสำหรับแช่อาหารทะเลและอาหารที่มีการกัดร่อน         ปัจจุบันระบบทำความเย็น มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งเครื่องปรับอากาศที่มีใช้อยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ เครื่องปรับอากาศในบ้าน เครื่องปรับอากาศในอาคาร หรือการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เราควรที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็นนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายๆอย่าง อาธิเช่น คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) เป็นต้น         เครื่องทำความเย็นในตระกูล D (หรือพัดลมระบายความร้อน) เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเย็น ซึ่งเครื่องทำควมเย็นตระกูล D มี 3 รุ่น คือ DD DL และDJ โดยการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละห้องเย็น โดยรุ่นนี้ความคงทน น้ำหนักเบา ไม่เปลี่องพื้นที่ของห้องเย็น อุณภูมิที่เหมาะสมโดยสามารถทำให้อาหารที่นำมาแช่เย็นนั้นลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว และยังรักษาความสดใหม่ของอาหารได้ดีอีกด้วย การใช้งานสินค้า การใช้ครื่องทำความเย็นตระกูล D นั้นสามารถใช้ร่วมกันคอนเดนเซอร์ที่สร้างความเย็นในอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันได้ โดยแต่ละการใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้องเย็นด้วย เช่น       …

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ โดย ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) บจก.

คอมเพรสเซอร์ คืออะไร         คอมเพรสเซอร์ (Compressor) นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับอากาศ โดยคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็น หรือส่งน้ำยาแอร์ไปตามท่อทองแดง แล้วไปยังคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ซึ่งทำหน้าที่ควบแน่นสารทำความเย็นที่มีแรงดันสูง และอยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซ โดยระบายความร้อนออกจากน้ำยาแอร์ด้วยพัดลมระบายอากาศที่มองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์ร้อน หลังจากถูกควบแน่นแล้วสารทำความเย็นแรงดันสูงจะถูกส่งต่อไปยังคอยล์เย็น ผ่านชุดลดแรงดัน เพื่อลดแรงดันสูงลงและเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ ทำให้มีอุณหภูมิลดลง พัดลมในคอยล์เย็นจะทำการระบายความเย็นออกจากท่อเพื่อปรับอากาศในห้องนั้นให้เย็นลง ประเภทของคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ของแอร์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ – แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) – แบบแรงหมุน (Rotary Compressor) – แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Compressor) การทำงานของระบบทำความเย็น        ระบบทำความเย็นจะทำความเย็นได้ น้ำยาภายในระบบจะต้องไหลเวียนอุปกรณ์ที่ทำให้ น้ำยาไหลเวียนในระบบคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องสูบที่สูบน้ำยาให้ไหลเวียนอยู่ ตลอดที่ระบบทำงาน การทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ แต่มีหลักการเดียวกันคือทำให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอนั้นมีความดันเพิ่มขึ้น การเลือกใช้คอมเพรสเซอร์จึงต้องมีการวิเคราะห์ตามขนาดและตามการใช้งานของระบบทำความเย็นเพื่อให้ได้กระบวนกันอัดไอที่เหมาะสมต่อระบบทำความเย็นมากที่สุด        ทั้งนี้ บริษัท ชิงเชียง ทำความเย็น (ประเทศไทย) …