JG DESIGN & BUILD CO. LTD.

ออกแบบและติดตั้งหลังคาอเนกประสงค์ โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

ออกแบบและติดตั้ง Cellular Beam หลังคาอเนกประสงค์/หลังคาคลุมสนามโรงเรียน           ปัจจุบันสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวางเป็นลานโล่งๆ มักจะมีไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมักจะมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมที่ตามมาก็คือ ต้องเจอทั้งแดดและฝน ยิ่งฤดูกาลเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หน้าร้อนฝนตก หน้าฝนแดดจ้า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่เราเลือกที่จะเตรียมตัวรับมือกับสภาวะอากาศต่างๆ โดยการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่มีโครงสร้างเหล็ก Cellular beam เป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง น้ำหนักเบา รูปทรงทันสมัย เหมาะสำหรับการสร้างโครงสร้างหลังคาที่ต้องการหน้ากว้างโดยไม่ต้องการให้มีเสาอยู่ตรงกลาง เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่โล่งได้อย่างเต็มที่           แนวคิดในการสร้างโดมเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้พร้อมที่จะเรียนรู้ สามารถใช้เป็นลานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นลานกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ […] Continue Reading Cellular Beam หลังคาอเนกประสงค์ หลังคาคลุมสนามโรงเรียน สนใจติดต่อ บริษัท เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด jgdesign.brandexdirectory.com jgdesignbuild.com www.jgcellularbeam.com …

ข้อดีของเหล็กเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเซลลูล่าร์ บีม Cellular Beam       เซลลูล่าร์ บีม มีรูปทรงและลักษณะโครงสร้างที่มีความปลอดภัยและทันสมัย Cellular Beam จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงเหล็กถัก (Truss) และยังรวมไปถึงค่าแรงและค่าสีในการผลิต ซึ่ง  Cellular Beam มีหน้าตัดที่สูงขึ้น และรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น โดยใช้น้ำหนักเหล็กเท่าเดิม ข้อดีของเหล็กเซลล์ลูล่าร์ บีม สามารถช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้ และควบคุมรอยต่อให้น้อยลง สามารถเดินงานท่อ งานระบบต่างๆ ตามช่องของ cellular Beam ได้ ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งโครงสร้างหลังคาต่างๆ คานอาคารที่ใช้รับน้ำหนักสูง การก่อสร้างเสร็จความเร็ว ส่งผลให้ลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงได้ สามารถกำหนดช่วง span ได้ค่อนข้างยาว มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยวิศวกรออกแบบ ดูแลรักษาได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุง ซ่อมแซมบ่อยๆ ช่วยลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม หลังคาเซลลูล่าร์ บีม งานออกแบบโครงหลังคาเหล็กเซลลูล่าร์ บีม บริษัท เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด     …