BOONSUNGNOEN PUMP & VALVE (THAILAND) CO.LTD.

วิธีเลือกซื้อปั๊มน้ำอุตสาหกรรม | บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว (ประเทศไทย) บจก.

วิธีเลือกซื้อปั๊มน้ำอุตสาหกรรม       ปั๊มน้ำ ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งาน หลากหลายประเภท ข้อควรคำนึงของการเลือกใช้ซื้อปั๊มน้ำนั้นควรคำนึงถึงเรื่องของการใช้งานที่เหมาะสม อาทิเช่น การเลือกซื้อปั๊มอุตสาหกรรม หรือ ปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม  เราควรที่ต้องพิจารณาอะไรบ้าง มีดังนี้ ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อปั๊มอุตสาหกรรม 1. ความหนาแน่น หรือความหนืด ชนิดของเหลวที่ต้องการสูบ 2. ความแข็งแรง 3. บริการหลังการขาย 4. ความเร็วรอบของปั๊ม 5. ลักษณะของระบบท่อที่ต้องมีอยู่ภายในงาน         บริษัท บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่ายปั๊มน้ำหรือแหล่งรวมปั๊มน้ำ, ปั๊มเคมี, ปั๊มอุตสาหกรรมที่ได้มาตฐาน คุณภาพดี ราคาถูก และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มเคมี ปั๊มน้ำแบบ Self-Priming แรงดันสูง ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง ปั๊มหอยโข่ง ตามมาตรฐาน DIN 24255 ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดเปิด ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มจุ่ม สำหรับงานสูบส่งน้ำสกปรก ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยประสบการณ์ …

ตัวแทนจำหน่าย ปั๊มเคมี ปั๊มเคมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ | บริษัท บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวกรองสารเคมี Chemicals/Absorbents        เครื่องกรองสารเคมี ปั๊มดูดสารเคมี มีไส้กรอง ผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊ม ผู้ผลัตและจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ปั๊ม ซ่อมเครื่องปั๊ม บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มเคมี ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี, ปั๊มน้ำบำบัดน้ำเสีย ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์ ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมชุบ ปั๊มเคมีโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มเคมี ปั๊มจุ่ม ปั๊มน้ำบาดาลสำหรับบ่อ ปั๊มน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง ปั๊มน้ำแบบ Self-Priming แรงดันสูง ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่งแบบใบพัดเปิด ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว เครื่องกรองสารเคมี   บริษัท บุญสูงเนิน ปั๊มแอนด์วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด         ตัวแทนจำหน่าย ปั๊มเคมี ยี่ห้อ KUOBAO จำหน่ายแบรนด์ CHEMTAI อาทิ ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำ STAC ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มเคมี เครื่องกรองเคมี ปั๊มน้ำบำบัดน้ำเสีย Chemical filter Vertical pump Chemical pump Diaphragm pump Magnetic drive pump ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์ …