ABPON CO.

การเลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย แอบปอน บจก.

ประโยชน์ของสกรู      สกรู หรือ ตะปูควง เป็นเครื่องกลผ่อนแรงชนิดหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายบันไดเวียนรอบแกน ใช้ยกวัตถุหนักขึ้นสู่ที่สูง โดยแรงความพยายามเคลื่อนที่เป็นวงกลมขณะที่แรงความต้านทานเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ดั่งรูปที่ปรากฏอยู่ข้างบน และหน้าที่ของสกรูมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ยึดติดและเชื่อมโยง วัดขนาด ส่งกำลัง ถ้าให้พูดถึง “สกรู” แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่แบบเดียวที่ให้เลือกใช้ วันนี้เรามีการใช้งานสำหรับ 10 หัวน๊อตสกรูมาฝากดังนี้      1. สกรูหัวแบน สกรูเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์ เป็นสกรูที่ใช้สำหรับยึดชิ้นงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นงานไม้ พลาสติก หรือแผ่นโลหะบางๆ 2. สกรูหัวแฉกนูน เป็นสกรูที่เหมาะกับงานไม้ งานพลาสติก และแผ่นโลหะบางๆ 3. สกรูหัวกลมแฉกนูน เหมาะสำหรับใช้ยึดแป ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง 4. สกรูร่มแฉก เป็นสกรูที่ใช้ยึดติดชิ้นงาน มีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกับสกรูหัวแฉกนูน 5. สกรูหัวกลมผ่า เป็นสกรูหัวกลมที่มีรอยผ่าแนวระนาบ ผ่านจุดศูนย์กลางไว้สำหรับใช้ไขควงขัน 6. สกรูหัวหกเหลี่ยม เหมาะกับการใช้งานที่ต้องใช้ความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น งานเครื่องยนต์ …