A.D.S PACKAGING LAB CO.LTD.

โรงงานผลิต OEM คืออะไร โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด A.D.S.PACKAGING LAB CO.,LTD.            OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ การที่เจ้าของแบรนด์จ้างให้โรงงานผลิตสินค้าตามแบบ และมาตรฐานที่แบรนด์ได้กำหนดไว้ โดยจะใช้เครื่องจักรรวมถึงกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสำหรับการตั้งโรงงานโดยใช้ทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด แต่ได้ผลตอบแทนสูง            โดยทั่วไปแล้ว การผลิต OEM ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ติดอันดับทำรายได้สูงมาเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการผลิต OEM นั้นมีข้อดี ดังนี้            – สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้         …